Tuesday, March 24, 2009


Dikampung Parit Mahang segi Pendidikan terdapat Sekolah Kebangsaan Parit Mahang,Sekolah Agama Nurul Huda dan 2 Buah Tabika Kemas.Pelajar di Sekolah Kebangsaan di anggarkan seramai 400 orang.Walaupun bilangan Pelajar yang kurang tapi Guru yang mengajar dengan tekun agar murid-murid berjaya hingga ke menara gading.